Poesifabriken

Vad?

10TALs Poesifabriken är en turnerande skrivarverkstad för barn och unga som leds av 1–2 Poesipedagoger – poeter, författare redaktörer, skrivkurspedagoger – samt 1 Projektledare. Poesifabriken är 1,5–2 timmar lång.

Målgrupp?

Poesifabriken besöker grupper med barn i åldrarna 7–18 år, på skolor, bibliotek, i föreningar och kommunhus. Poesifabriken skräddarsys och kan därför anpassas efter många olika grupper och åldrar. Poesifabriken har även besökt vuxengrupper, bland annat i integrationsprojekt. Fråga oss!

Syfte?

– Poesifabriken introducerar poesi, läsande och skrivande för unga som inte naturligt kommer i kontakt med det i sin vardag.

– Poesifabriken vill rucka på föreställningen om hur poesi måste se ut. Poesifabriken undersöker gärna andra konstnärliga uttryck – musik, bild – i relation till lyrik.

– Poesifabriken vet av erfarenhet att poesi, när den inte dikteras av traditionella regler, möjliggör upptäckter i det egna språket som stärker självkänsla och självförtroende – och inspirerar till fortsatt läsande och skrivande.

En exempeldikt

I oktober 2018 besökte Poesifabriken Vallentuna bibliotek för att skriva tillsammans med unga vuxna. Två av de medverkande fortsatte sedermera att skriva ihop, Mukhtar skriver poesi på dari och Charlotta översätter till svenska. Läs den fantastiskt fina dikten Ensam här!

Kontakt?

Alla frågor är välkomna! Mejla till projektledare Linnea Rönn, linnea@10tal.se eller ring 08-612 1003

Möt våra Poesipedagoger!

Poesifabriken stöds av Statens kulturråd, Stockholms läns landsting och Stiftelsen Solkatten