Poesifabriken

Vad?

10TALs Poesifabriken är en turnerande skrivarverkstad för barn och unga. Poesifabriken leds av 1–2 Poesipedagoger – poeter, författare redaktörer, skrivkurspedagoger – samt 1 Projektledare. Poesifabriken är 1,5–2 timmar lång.

Målgrupp?

Poesifabriken besöker grupper med barn i åldrarna 7–18 år, på skolor, bibliotek, i föreningar och kommunhus. Poesifabriken skräddarsys och kan därför anpassas efter många olika grupper och åldrar. Poesifabriken har även besökt vuxengrupper, bland annat i integrationsprojekt. Fråga oss!

Syfte?

– Poesifabriken introducerar poesi, läsande och skrivande för unga som inte naturligt kommer i kontakt med det i sin vardag.

– Poesifabriken vill rucka på föreställningen om hur poesi måste se ut. Poesifabriken undersöker gärna andra konstnärliga uttryck – musik, bild – i relation till lyrik.

– Poesifabriken vet av erfarenhet att poesi, när den inte dikteras av traditionella regler, möjliggör upptäckter i det egna språket som stärker självkänsla och självförtroende – och inspirerar till fortsatt läsande och skrivande.

Kontakt?

Alla frågor är välkomna! Mejla till projektledare Linnea Rönn, linnea@10tal.se eller ring 08-612 1003

Möt våra Poesipedagoger!

Poesifabriken stöds av Statens kulturråd, Stockholms läns landsting och Stiftelsen Solkatten