Poesifabriken

Poesifabriken är en turnerande skrivarverkstad för barn och unga som arrangeras på skolor och bibliotek i hela Sverige. I mindre grupper får barn tillsammans med Poesifabriken undersöka vad poesi är och kan vara, genom att skriva egna dikter och berättelser. Vi ser att Poesifabrikens språkexperiment stärker både självkänsla och självförtroende hos unga. Inte minst triggar Poesifabriken till fortsatt läsande, skrivande och språkutforskande. Med ett rikt språk blir världen rik!

Poesifabrikens skrivarverkstäder för unga 7–18 år skräddarsys i samråd med biblioteket eller skolan. Poesifabrik är  två timmar lång och leds av 1-2 verksamma poeter och 1 projektledare. Varje tillfälle inleds med en diskussion. Vi lyssnar till barnens förväntningar på poesi, och bemöter dessa, utmanar dem i tanken, med förhoppning om att rucka på föreställningen om att dikter måste se ut på ett visst sätt, hålla sig till ett språk, eller handla om speciella saker. Sedan introducerar vi en första skrivövning, som är ganska styrd, det kan till exempel vara det att barnen ska pussla ihop varsin dikt av ord i ett kuvert (en sönderklippt, välkänd dikt). Barnen upptäcker hur olika dikter det kan bli trots att alla utgår från samma ordbank. Kreativiteten triggas av skrivövningens förhållningsregler – detta att vara bunden till de ord som finns, den grammatiska böjningen etc.

Poesifabrikens andra skrivövning är mer fri, i olika grad beroende på ålder och grupp. Barnen får testa att skriva en egen dikt, under ledning av oss poesipedagoger. Vi ser att det betyder mycket för barnen att kunna gå hem från Poesifabriken med minst en egen dikt. Vi arbetar gärna tvärkonstnärligt – språk i kombination med färg och form. Om skolan önskar kan kombineras Poesifabriken med annat skolämne, till exempel bild eller musik.

Varje tillfälle avslutas med uppläsningar av Poesifabrikens nyblivna poeter!

Är Poesifabriken något för din skola, bibliotek eller förening? Kontakta oss på poesifabriken@10tal.se så berättar vi mer!

Poesifabriken stöds av Statens kulturråd och Stockholms läns landsting

Kontakta: poesifabriken@10tal.se