Några bakom Poesifabriken

Vi som arbetar med Poesifabriken är poeter, redaktörer, kulturskribenter, skrivkurspedagoger, kulturprojektledare – unga personer på väg in och verksamma i litteraturbranschen. Gemensamt för oss är att vi har ett brinnande intresse för poesi och att experimentera med uttrycksformer, samt ett stort engagemang för barn och unga. Vi vill uppmuntra till ett prestigelöst, utforskande och lekfullt läsande och skrivande med syfte att stärka ungas språkkänsla, självförtroende och inlevelseförmåga, oavsett deras bakgrund eller tidigare erfarenhet, på samma vis som inspirerande, lyhörda vuxna en gång uppmuntrade oss. Här möter du några av många som arbetar med Poesifabriken!

Linnea Rönn

Linnea Rönn är projektledare för Poesifabriken vilket innebär att hon bokar in skrivarverkstäder, engagerar poesipedagoger och planerar upplägg och skrivövningar i samråd med skolor och bibliotek. Hos 10TAL har hon varit verksam sedan 2016, och kommer närmast från en utbildning i s k professionellt skrivande. Linnea följer gärna med ut till diktskrivarverkstäderna för att utvärdera, se över utvecklingsmöjligheter, träffa lärare och bibliotekarier och inte minst prata poesi och skriva ihop med jättenyfikna och jätteonyfikna barn. Mycket av hennes favoritpoesi har kommit till under Poesifabriker – läs en fantastisk dikt längs ned på den här sidan.

Jonathan Brott

Jonathan är poet som bland annat har medverkat i den unglitterära tidskriften Ponton och på 10TALs uppmärksammade poesiscen AKT UNG! för unga, aspirerande poeter, för vilken han är projektledare och konferencier år 2018. Han är en av grundarna av och redaktörerna för nya kulturtidskriften L’amour – La Mort.

“När ett barn i Poesifabriken, någon som sällan skriver till vardags, plötsligt når insikten att: ‘wow det finns något i det här, det finns något i mina ord – de har ett värde – bara genom att jag använder dem’, då klickar något, och poesin blir ett språk, och språket blir en plats att finnas i.”

– Jonathan om att arbeta med Poesifabriken

Dikt skriven av pojke 14 år, Nynäshamn. Maj 2018

Jag är ett fönster

Jag är ett fönster

Jag är ett fönster

Jag är ett fönster

Jag är ett fönster

Jag är ett fönster

Jag är ett fönster

Jag är ett fönster

Jag är ett fönster

Jag är ett fönster

Jag är ett fönster

Jag är ett fönster

Jag är ett fönster

Jag är ett fönster