Öppet hus på redaktionen

Vem blir din poet under Kulturnatten?
Öppet hus med fika och poesi på 10TALs redaktion.

Lördagen den 29 april hål­ler tid­skrif­ten 10TAL öppet på redak­tio­nen 18–24. Välkommen att titta upp för att dricka kaffe, tävla om böc­ker och lyssna på lyrik i de olika redak­tions­rum­men. Över tjugo poe­ter ger läs­ningar under kvällen!

10TAL har ska­pat fyra rum för lyrisk mång­fald! Här åter­finns poesi av både eta­ble­rade poe­ter och de nyaste talang­erna, poe­ter under tjugo år och över sjut­tio, poe­ter med ursprung från olika län­der.
Gå en rund­vis­ning på redak­tio­nen för att se arbe­tet bakom tid­skrif­ten. Bläddra och läs i utvalda num­mer av 10TAL eller köp till spe­ci­alpris, Kulturnatten till ära. Dra en lott i 10TALs poe­si­lotteri för att bli hän­vi­sad till ditt redak­tions­rum – ”Werner Aspenström-rummet”, ”Gunnar Ekelöfs krypin”, ”Edith Södergran-kammaren” eller ”Karin Boye-gemaket”. Där vän­tar en poet som hål­ler en intim och per­son­lig läs­ning på ca 10 minu­ter. Varje hel­timme 18–24 bör­jar lot­te­riet med nya poe­ter. 10TAL bju­der på fika och mingel!

Under kväl­len kan du möta poe­ter som Rolf Aggestam, Elis Burrau, Jonas Gren, Zara Kjellner, Mona Monasar, Daniel Mårs, Eva Runefelt, Marie Silkeberg, Felicia Stenroth, Dimen Abdulla & Sara Homand, med flera.

Fri entré!


10TAL Evenemang stöds av Statens kul­tur­råd, Stockholms stad och Stockholms läns lands­ting. Tack till Atlas, Bonnierförlagen, Norstedts och Leopard förlag