Kalendarium 2019

Kulturnatten på 10TAL

Lyriken i musiken

Läsning med Zara Kjellner & Elis Burrau

Läs »Den dubbla kränkningen« av Arazo Arif

Mare Kandre-priset 2018

Poesifabriken! Workshop för barn